Aleviler – Vali de Olmak İstiyoruz, General de

AlevilerGazeteci Oral Çalışlar, çokça tanınıp azca fikir sahibi olunan Aleviler hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil olmak üzere yirmi farklı makaleyi eserinde bir araya getirerek çerçevenin dışında da bir alanın varlığını göstermeye katkıda bulunmuş. Başarılı da olmuş.

Yıllar yılı, bazı zihinlerde ‘nehrin ötesinde, karşı yakasında’ bırakılan bir topluluk için muhayyileye gelmeyen, „başa” gelmişti; inancını yaşamak isteyen insanlar için korkunç masallara boyanmıştı bir nesil…

Halil İnalcık hocanın Türkmen boylarını -Osmanlı’nın kullanığı tabir ile Yörükleri- anlattığı makalelerinde, Kızıl Börk giyen bu insanların yerleşik düzene geçişte köylerini neden merkezden uzaklara, orman içlerine kurduklarını öğreniyoruz. Çalışlar’ın kitabında anlattıkları kimi zaman o makaleleri anımsattı bana.

1938 Dersim, 1978 Maraş, 1993 Sivas, 1995 Gazi Mahallesi… Sorunlar ve sorular bugün de büyük ölçüde cevap bekleyerek duruyor ortalıkta.

Hemen her provokasyon, mezhep ve ırk kökeninde varlık alanı buluyor kendine. Ülkemizin tanınmış tanınmamış Alevileri, kitapta bunun gibi güncel meseleler, siyasi tercih ve oluşumları, istek ve beklentileri hakkındaki fikirlerini beyan ediyorlar.

Her söylenene katılmam mümkün değil. Çok haksız ithamlara, muamelelere maruz kalan Aleviler, Ordu ve Bürokrasi içinde önemli mevkilere sahip oldular, olmadılar değil. Burada cumhuriyet sonrası devlet aygıtının yalnız Alevi değil, muhafazakâr, Kürt ve başka etnik/ideolojik menşeli vatandaşlarına da takındığı tutum, temel bir sorun olarak varlığını son yıllara kadar korudu.

Alevileri tanımaktan ziyade, dinlemek ve anlamaya çalışmak isteyen okurlar için ilginç ve görece kapsamlı bir çalışma.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*