Kategori: Araştırma

İslâm’ın Krizi

Sahasında otorite olan Ortadoğu tarihçisi Bernard Lewis’in kaleminden çıkan eser, objektif ve ilginç bilgiler içermersine karşın, isminde bir ön yargı barındırıyor: Kriz İslâm’ın değil, ama belki İslâmı temsil eden bazı müslümanların krizi. Günümüzde İslâm dünyasının maalesef içinde bulunduğu durumuna ilişkin,…

Aleviler – Vali de Olmak İstiyoruz, General de

Gazeteci Oral Çalışlar, çokça tanınıp azca fikir sahibi olunan Aleviler hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil olmak üzere yirmi farklı makaleyi eserinde bir araya getirerek çerçevenin dışında da bir alanın varlığını göstermeye katkıda bulunmuş. Başarılı da olmuş. Yıllar yılı, bazı…

Doğu Karadeniz Araştırmaları

Ayhan Yüksel’in kaleminden çıkan eser, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerine dayandırılan ve bölgenin (doğu karadeniz) yakın tarihini kapsamlı  şekilde ele alan araştırmalarını içeriyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerini içeren araştırmalarda ünlü aileler, eşkiyalar, devlet erbabı ve milli mücadele döneminde…