Doğu Karadeniz Araştırmaları

Ayhan Yüksel’in kaleminden çıkan eser, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerine dayandırılan ve bölgenin (doğu karadeniz) yakın tarihini kapsamlı  şekilde ele alan araştırmalarını içeriyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerini içeren araştırmalarda ünlü aileler, eşkiyalar, devlet erbabı ve milli mücadele döneminde bölgede öne çıkan isimler ve olaylar inceleniyor.

Söz gelimi türküsü ile meşhur Fatsalı (eşkiya) Hekimoğlu İbrahim’in gerçek öyküsü, BOA vesikalarına dayandırılarak açıklanıyor.

Karadeniz bölgesine münhasır araştırmalar günümüzde halen nadir bulunuyor. Bu itibarla eseri, büyük bir açığı doldurma adına önemli bir adım, bölge tarhini merak eden bilhassa yöre insanı için başarılı bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Doğu Karadeniz Araştırmaları

Ayhan Yüksel

Kitabevi Yayınevi, İstanbul

ISBN: 975-6403-53-5

Post navigation

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*