Güvercin Gerdanlığı – Sevgiye ve Sevenlere Dair

Endülüs medeniyetinin yetiştirdiği hukukçu, şair, fakih, dilbilimci, devlet adamı İbn Hazm’ın yazıp geriye bıraktıklarının 80.000 sayfayı bulduğu rivayet edilir. Eser, lezzet alarak okuduğum nadir kitaplardandır. Yazıldığı orjinal dilinde okumayı çok arzu ederdim. Aşka dair ziyadesiyle yazılıp çizilenlerden oldukça farklı, tatlı…

Siyasal Rejimler

40’li yıllardan itibaren Paris, Sorbonne, Viyana, Tel Aviv gibi yüksek öğrenim kurumlarında siyaset bilimi dersleri veren Duverger, siyasi rejimler konusuna küçük bir giriş sunduğu kitapçıgında mevcut siyasal rejimleri kısaca tanıtıyor. Yarım asıra yaklaşan yazım tarihine rağmen güncelliğini koruyan siyasi kavramları…

Doğu Karadeniz Araştırmaları

Ayhan Yüksel’in kaleminden çıkan eser, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerine dayandırılan ve bölgenin (doğu karadeniz) yakın tarihini kapsamlı  şekilde ele alan araştırmalarını içeriyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerini içeren araştırmalarda ünlü aileler, eşkiyalar, devlet erbabı ve milli mücadele döneminde…