Şiirin Fiilleri Hakkında

Şiir, yazımı/çizimi her ne kadar halka mâl olmuş, görece “sıradan” bir fiil ise de, üzerinde kolayca fikir üretilebilecek, kağıt üzerinde fikri mürekkep edip karalanabilecek bir olgu değil kanaatimce. Daha ilkokul sıralarında kimi zorla ezberlettirilen despot dörtlükler ile kahır ekseriyeti şair bir toplum (!) olsak da, her adamın işi yine de değil.

Demem o ki Şiir’in bilindik kelimelerle izahı belki kabil, ama hayli zor. Bu itibarla yazar, Şiir kuramı üzerine yazmakla eleştiriye çok açık, cesur bir deneme yapmış. Bu durum kuşkusuz takdire şayan.

Eser, öznel bir olguya öznel bir bakış. Bundan ötürü genel olarak ele alınıp yoruma tabi tutmak haksızlık olur. Lakin, böyle iken, yine de vurgulamak istediğim bir husus var: Kullanılan üslup okuyucuyu konunun merkezinden bazen uzaklaştırıyor, akıcı ve anlaşılır olmaktan ziyade ağdalı bir Türkçe tadı bırakıyor dimağda.

Neticede üslub ile cebelleşirken içeriğe odaklanamıyor ve yoruluyorum.

Yorulmak için okumak istemiyorum ama, kelime saklambaçları, tamlamalar olsun; tamam, alsın beni götürsün müellifin kurguladığı dünyaya. Ama beni zihinsel algılaşıyımı sorgulatarak sıkmasın, yormasın.

Hülasa; muğlak bir olgunun izahını sarâhat ile beklemek yanlış olur; lakin bu da, okunmak üzere okuyuculara açılan bir çalışmanın lisanını daha anlaşılır kılmamak için bir neden teşkil etmemeli.

Herşeye rağmen, dilimizde benzer çalışmaların çoğalmasını umuyorum.

1 comment for “Şiirin Fiilleri Hakkında

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*