Etiket: Milli Mücadele

Doğu Karadeniz Araştırmaları

Ayhan Yüksel’in kaleminden çıkan eser, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA) belgelerine dayandırılan ve bölgenin (doğu karadeniz) yakın tarihini kapsamlı  şekilde ele alan araştırmalarını içeriyor. Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerini içeren araştırmalarda ünlü aileler, eşkiyalar, devlet erbabı ve milli mücadele döneminde…